Arkiv

Leje af forsamlingshus

Leje af forsamlingshuset foregår ved henvendelse til Gunnar og Tove Rasmussen,

tlf.  2976 1003 / 8689 2853

Leje for ikke medlemmer: kr.  1.500,00

Leje for medlemmer: kr. 1.000,00

Medlemskabet skal være aktivt når lejeaftalen indgås og på udlejningsdagen.

Depositum udgør 2.000 kr.

Derudover betales kr. 2,50 pr. kWt. og 0,80 kr pr. MWT (aflæses på varmemåler)

Der afregnes med udlejer 500 kr. for rengøring

Senest 4 uger før lejedatoen indbetales lejen + depositum på kontoen

Medlemmer: 3.000 kr.

Ikke medlemmer: 3.500 kr.

Forsamlingshusets konto:

Reg.: 1551 Kontonr.:3679086650