Leje af Fiirgårde Forsamlingshus

Leje af forsamlingshuset foregår ved henvendelse til Gunnar og Tove Rasmussen,

tlf.  2976 1003 / 8689 2853

Leje for ikke medlemmer: kr.  1.900,00

Leje for medlemmer: kr. 1.400,00

Medlemskabet skal være aktivt når lejeaftalen indgås og indtil udlejningsdagen.

Depositum udgør 2.000 kr.

Der afregnes med udlejer 500 kr. for rengøring

Senest 4 uger før lejedatoen indbetales lejen + depositum på kontoen

Medlemmer: 3.400 kr.

Ikke medlemmer: 3.900 kr.

Forsamlingshusets konto:

Reg.: 1551 Kontonr.:3679086650