Bestyrelsen

Bestyrelsen for Firgårde Forsamlingshus 2023:

Søren Alro Skovbo(Formand)
Skovbakkevænget 4, 8680 Ry
Tlf. 30113201 eller 21221666

Heidi Andersen og Henrik Goldschmidt (Kasserer)
Hårbyvej 19, 8680 Ry
Tlf: 86890188 eller 91937355

Ditte Mira Dam Olsen og Esben Søe
Skovbakkevænget 3, 8680 Ry
Tlf. 40328823 eller 26853036

Christian Carstensen
Hårbyvej 7, 8680 Ry
24789402

Lotte og Christian Kirring
Hårbyvej 5, 8680 Ry
61306358 eller 25477464

Bestyrelsen kan kontaktes på:

forsamlingshusbestyrelse@gmail.com