Bestyrelsen

Bestyrelsen for Fiirgårde Forsamlingshus 2022:

Mail: forsamlingshusbestyrelse@gmail.com

Dorte og Søren Alro Skovbo(Formand)

Skovbakkevænget 4, 8680 Ry

Tlf. 30113201 eller 21221666

Heidi Andersen og Henrik Goldschmidt (Kasserer)

Hårbyvej 19, 8680 Ry

Tlf: 86890188 eller 91937355

Stine Vad Rasmussen og Simon Lahn Christensen (Næstformand)

Hårbyvej 15, 8680 Ry

Tlf. 26283274 eller 21810400

Ditte Mira Dam Olsen og Esben Søe

Skovbakkevænget 3, 8680 Ry

Tlf. 40328823 eller 26853036

Christian Carstensen

Hårbyvej 7, 8680 Ry

24789402

Bestyrelsen kan kontaktes på:

forsamlingshusbestyrelse@gmail.com